چشم انداز و خط مشی کیفیت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چشم انداز

- ارتقاء سطح کیفیت، آسایش و بهداشت مردم و حفظ منابع ملی با استفاده از دانش روز و فناوری های نوین دنیا در عرصه ساخت و ساز
- توسعه و گسترش هر چه بیشتر زمینه های فعالیت شرکت

خط مشی کیفیت

"آینده نگری، خلاقیت، نوآوری، پویایی، قانونمندی و مسئولیت پذیری"

اهداف بنیادی شرکت

- شرکت فعال در طراحی، اجرا، نظارت و مشاوره پروژه های عمرانی، صنعتی و ...
- جلب رضایت و اعتماد کامل کارفرمایان
- مدیریت زمان اجرای پروژه ها براساس برنامه زمانبندی و شرایط قراردادی
- به حداقل رساندن زمان اجرای پروژه ها با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا
- بهینه سازی فرآیندها، بکارگیری اثربخش و بهبود مستمر آنها با توجه به استاندارهای ملی و جهانی
- استفاده از نیروهای متخصص جوان و آموزش دیده و ارتقاء دانش آنها و بهره مندی از تجارب متخصصین مجرب در حین انجام کار
- ایجاد انگیزه و پویایی کارکنان در محیط کار
- ارتقاء توانمندی منابع مالی، انسانی، علمی و تحقیقاتی شرکت
- الزام کامل به قوانین و مقررات قانون کار کشور
- رعایت اصول ایمنی در محیط کار و حفظ سلامت و بهداشت کارکنان