معرفی اعضای هیئت مدیره

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی / مقطع تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرک
محمدرضا حیدری مدیر عامل مکانیک / کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 1377
افسانه سلمانی ذوقی رئیس هیئت مدیره زمین شناسی / کارشناسی دانشگاه تبریز 1381
محمدجواد زعفرانچی زاده مقدم نایب رئیس هیئت مدیره عمران / کارشناسی دانشگاه آزاد زنجان 1378