معرفی همکاران شرکت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تعداد
1 مهندس مکانیک کارشناس ارشد 3
2 مهندس مکانیک کارشناس 2
3 مهندس برق کارشناس 3
4 مهندس عمران کارشناس 2
5 مهندس معماری کارشناس ارشد 2
6 مهندس معماری کارشناس 3
7 مهندس نقشه برداری کارشناس ارشد 1
8 مهندس IT کارشناس ارشد 1
9 مهندس کامپیوتر کارشناس 1
10 حسابدار کارشناس 1
11 تکنسین تأسیسات مکانیک دیپلم 2
12 تکنسین تأسیسات برق دیپلم 2