پروژه های در حال طراحی، مشاوره و نظارت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تعدادی از پروژه های در حال طراحی، مشاوره و نظارت توسط این شرکت

1- طراحی، مشاوره و نظارت مجتمع مسکونی آقای ایمانی، نیاوران تهران: تأسیسات مکانیکی و الکتریکی (تهویه مطبوع ومجموعه استخر، جکوزی و سونا)
2- طراحی و مشاوره تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه تجاری و اداری ارسباران، فاز 2 منطقه آزاد جلفا
3- طراحی، مشاوره و نظارت ساختمان مسکونی آقای دکتر اسماعیلیه، مراغه، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی (تهویه مطبوع و مجموعه استخر، جکوزی و سونا)
4- طراحی، مشاوره و نظارت ساختمان مسکونی آقای قاسم بیگلو، تبریز، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی (تهویه مطبوع و مجموعه استخر، جکوزی و سونا)
5- طراحی، مشاوره و نظارت ویلای آقای مقامی، تبریز، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی (تهویه مطبوع و مجموعه استخر، جکوزی و سونا)
6- طراحی، مشاوره، نظارت ساختمان توسعه اورژانس بیمارستان امیرالمومنین مراغه، دانشکده پزشکی مراغه، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی 
7- طراحی و مشاوره ساختمان کلینیک تخصصی شهرستان سراب، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تأسیسات مکانیکی 
8- طراحی و مشاوره ساختمان کلینیک تخصصی شهرستان اهر، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تأسیسات مکانیکی